Етапи

19.12.2018

19.12.2018 – Акт 15

Сградата е напълно завършена. Предстои въвеждане в експлоатация
12.09.2018

12.09.2018 – Фасада

Завършване на фасадата на сградата.
18.06.2018

18.06.2018 – Топлоизолация

Монтаж на топлоизолацията на фасадите.
16.04.2018

16.04.2018

Започнат е монтажът на дограмата, ВиК и Ел. инсталациите
РЕЗЕРВИРАЙ ОНЛАЙН