Етапи

04.04.2018

Кота +14.45 м – 04.04.2018

Завършени са всички елементи от конструкцията на сградата.
14.03.2018

Вертикали до кота +14.45 м – 14.03.2018

Изграждане на вертикалните елементи от конструкцията до ниво покрива на сградата.
23.02.2018

Кота +11.56 м – 23.02.2018

Полагане на армировката и изливане на бетона на кота +11.56 м на сградата.
09.02.2018

Вертикали до кота +11.56 м – 08.02.2018

Изграждане на вертикалните елементи от конструкцията до ниво пети етаж на сградата.
РЕЗЕРВИРАЙ ОНЛАЙН