Етапи

26.01.2018

Кота +8.67 м – 26.01.2018

Полагане на армировката и изливане на бетона на кота +8.67 м на сградата.
09.01.2018

Вертикали до кота +8.67 м – 09.01.2018

Изграждане на вертикалните елементи от конструкцията до ниво четвърти етаж на сградата.
27.12.2017

Кота +5.78 м – 27.12.2017

Полагане на армировката и изливане на бетона на кота +5.78 м на сградата.
12.12.2017

Вертикали до кота +5.78 м – 12.12.2017

Изграждане на вертикалните елементи от конструкцията до ниво трети етаж на сградата.
РЕЗЕРВИРАЙ ОНЛАЙН