Етапи

30.11.2017

Кота +2.89 м – 30.11.2017

Полагане на армировката и изливане на бетона на кота +2.89 м на сградата.
14.11.2017

Вертикали до кота +2.89 м – 14.11.2017

Изграждане на вертикалните елементи от конструкцията до ниво втори етаж на сградата.
02.11.2017

Кота нула – 2.11.2017

Полагане на армировката и изливане на бетона на кота нула на сградата.
31.10.2017

Обратен насип – 31.10.2017

Полагане на нулевия цикъл на канализационните тръби и обратен насип в основите на сградата.
РЕЗЕРВИРАЙ ОНЛАЙН