Етапи

19.10.2017

Вертикали до кота нула – 19.10.2017

Изграждане на вертикалните елементи от конструкцията до ниво кота нула.
12.10.2017

Фундаментна плоча – 12.10.2017

Полагане на армировката в основите на сградата и изливане на фундаментната плоча.
03.10.2017

Хидроизолация в основите – 02.10.2017

За предотвратяване проникването на влага, в основите на сградата е положена хидроизолация, представляваща PVC мембрана от най-висок клас.
25.09.2017

Подложен бетон – 25.09.2017

Изкопните работи са завършени и е положен подложния бетон в основите.
РЕЗЕРВИРАЙ ОНЛАЙН