16.04.2018

Кота +14.45 м – 04.04.2018
04.04.2018
18.06.2018 – Топлоизолация
18.06.2018

Започнат е монтажът на дограмата, ВиК и Ел. инсталациите

РЕЗЕРВИРАЙ ОНЛАЙН