19.12.2018 – Акт 15

12.09.2018 – Фасада
12.09.2018

Сградата е напълно завършена. Предстои въвеждане в експлоатация

РЕЗЕРВИРАЙ ОНЛАЙН